Integraal kwaliteitsmedewerker

Gemeente Renkum

In deze functie is de Yong professional verantwoordelijk voor de verbijzonderde interne controle (IC). De IC is gericht op een beoordeling van de kwaliteitscontroles en de beoordeling in hoeverre financiële handelingen van de gemeente Renkum rechtmatig en doelmatig zijn verstrekt. De resultaten van de controle worden teruggekoppeld naar de kwaliteitsmedewerkers. Samen beoordelen zij of de bevindingen aanleiding zijn om werkprocessen en/of werkinstructies aan te passen. De bevindingen uit de IC worden halfjaarlijks gerapporteerd aan het MT en de accountant. Op deze manier vergroot de IC de kwaliteit van de geleverde diensten van de gemeente Renkum.

HARM LUURSEMA

Yong professional