Klantmanager Tozo

Gemeente Overbetuwe

Als klantmanager Tozo behandel de yong professional aanvragen voor de Tozo uitkering. Hierbij controleert zij alle informatie en toets of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Zo nodig wordt er aanvullende informatie opgevraagd en in gesprek gegaan met de inwoner. Hier wordt over gerapporteerd en een beschikking verstuurd. Daarnaast werkt de yong professional de achterstanden weg en worden de nieuwe processen ingericht bij de voortzetting van de regeling.

Resultaten die de Yong professional oplevert:

  • Beoordelen en afhandelen aanvragen
  • Wegwerken achterstanden
  • Inrichten nieuwe processen bij ontwikkelingen.

JACINTHA SCHUURMAN

Yong professional