Kwaliteitsmedewerker/consulent Participatiewet

Gemeente Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert

De taken van Yong professional Esmee zitten op het snijvlak van uitvoering, kwaliteit en ondersteuning aan management. Het verbinden van deze niveaus is het belangrijkste gewenste resultaat van deze opdracht.

Als kwaliteitsmedewerker/consulent Participatiewet is Esmee verantwoordelijk voor de implementatie van het Uitvoeringsprogramma re-integratie 2018.

Hoofdtaken:

  • stroomlijnen werkprocessen
  • projectcoördinatie
  • inzichtelijk en meetbaar maken van resultaten

Daarnaast voert Esmee reguliere werkzaamheden als consulent re-integratie uit, zoals het ontwikkelen en uitvoeren van de groepsgerichte aanpak van de werkzoekenden.

ESMEE DE WITH

Yong professional