Kwaliteitsmedewerker en toetser Wmo

Gemeente Renkum

Als kwaliteitsmedewerker Wmo in de gemeente Renkum is Marloes gestart als toetser van de werkprocessen Wmo. Gedurende de opdracht heeft zij een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het team Wmo in deze gemeente. De volgende resultaten zijn opgeleverd:

  • Werkprocessen van alle voorzieningen zijn beschreven
  • Consulenten Wmo werken zelfstandig
  • Werkprocessen worden steekproefsgewijs getoetst
  • Samen met kwaliteitsmedewerkers Jeugd en Participatie en managers is het Sociaal Team doorontwikkeld

MARLOES VAN HATTEM

Yong professional