Project AVG implementatie

Larikslaan 2 Leusden

De Yong professional heeft een bijdrage geleverd aan het AVG proof maken van de organisatie. De vereiste structuren zijn ingericht, zodat de organisatie haar verplichtingen nakomt zoals gedefinieerd in de AVG. Enkele resultaten die zijn bereikt:

  • Er is een verwerkingsregister opgesteld
  • Verwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld en beoordeeld
  • De organisatie is geadviseerd en gefaciliteerd om de privacy van de inwoner te kunnen vergroten en te kunnen waarborgen

LUC PARIE

Yong professional