Projectleider Dienstverlening en Implementatie i-KTO

Gemeente Rheden

Nathalie is projectleider over 2 projecten bij de Gemeente Rheden. In het eerste project onderzoekt zij hoe de dienstverlening van de gemeente beter aan kan sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering en de veranderende wensen van inwoners. Hierbij is het belangrijk om alle afdelingen die eerstelijns klantcontact hebben te spreken. De verzamelde gegevens kneedt zij uiteindelijk tot een advies voor het MT. Het tweede project betreft de invulling van een continu klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor duikt Nathalie de organisatie in om te onderzoeken wat de wensen van de verschillende afdelingen zijn. Vervolgens gaat zij hierover in gesprek met aanbieders van klanttevredenheidstools om uiteindelijk tot een advies voor de inrichting van het i-KTO te komen.

NATHALIE ROZENVELD

Voormalig Yong professional