Projectleider monitoring

Gemeente Beuningen

In deze opdracht is er een basismodel met sturingsinformatie over het sociaal domein gemaakt. Doel van de opdracht was het vaststellen van vaste prestatie indicatoren ten behoeve van het ontwerp van een Monitor Sociaal Domein.

Er is opgeleverd:

  • infographics met sturingsinformatie over de Wmo, PW, Jeugdwet en toegang
  • de infographics bevatten vaste prestatie indicatoren en geven de gemeenteraad zicht op de inspanningen en resultaten binnen het sociaal domein

LISA VERMEULEN

Yong professional