Module 8 – Werk – Lingewaard

Werk; ondersteuning bij re-integratie

Welkom bij module 8! We hebben het de afgelopen modules voornamelijk gehad over het deel van de Participatiewet dat gaat over inkomen en het verstrekken van uitkeringen. Het andere belangrijke thema binnen de Participatiewet gaat over werk en maatschappelijke participatie.

Hier gaan we in deze module aandacht aan besteden. Veel plezier en succes!