Casus Wlz

Marieke is 17 jaar en ze heeft een verstandelijke beperking. Zij woont bij haar ouders en overdag gaat Marieke drie dagen in de week naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast loopt zij twee dagen in de week stage in een wijkcentrum. Ze werkt daar in de keuken wat ze erg leuk vindt. Er is altijd begeleiding in de buurt voor Marieke. Samen met de begeleiding bespreekt ze de dag.

Marieke heeft hulp nodig bij het opstaan, wassen en aankleden. Zij snijdt niet zelf haar brood maar kan wel aangeven wat zij op brood wil. Zij heeft dit nooit gekund en de verwachting is dat zij dit ook niet kan aanleren. Marieke gaat met het busje naar de dagbesteding en naar school.

Mariekes ouders zijn twee dagen per week aan het werk. Op die dagen gaat Marieke naar een speciale naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Op de andere dagen is één van de ouders altijd als begeleider van Marieke in de buurt. Marieke helpt thuis graag mee in de keuken. Ze helpt met het snijden van de groente en het opruimen in de keuken.

Marieke gaat eens per twee weken een weekend logeren in een logeerhuis. Soms mag ze ook een heel weekend naar het logeerhuis, dat een aantal weken per jaar tijdens schoolvakanties ook open is. De moeder van Marieke krijgt geld voor het begeleiden van Marieke via een pgb.