Casus Zvw

Clara, 14 jaar, heeft buikvliesontsteking opgelopen. Hierdoor is er een stoma aangelegd doordat er een darmresectie heeft plaatsgevonden. Moeder zorgde in eerste instantie voor haar stoma, maar Clara kan weer naar school en wil daarna zelf de zorg kunnen uitvoeren. De kinderverpleegkundige stelt een zorgplan op om haar op weg te helpen naar zelfredzaamheid op het gebied van stomazorg.