Algemene bijstand, IOAW/-Z en Bbz1

Zoals je net al kon lezen zijn er verschillende soorten bijstand. We leggen ze hieronder kort uit.

De Algemene Bijstand betreft uitkeringen voor personen die niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebben om in het levensonderhoud te voorzien.

De Bijstand voor zelfstandigen 2004 (Bbz2004) is een uitkering voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen bij de gemeenten aankloppen om (tijdelijk) aanspraak te maken op een uitkering. De regeling is bedoeld om zelfstandigen die door omstandigheden tijdelijk niet voldoende inkomsten uit het bedrijf kunnen halen, financieel te ondersteunen. Daarbij kan het gaan om een uitkering in de kosten van levensonderhoud. Daarnaast is het ook mogelijk dat zij een lening ontvangen in de vorm van een bedrijfskrediet. In de basis worden zowel de bijstand ontvangt de zelfstandige tijdelijk een uitkering totdat weer in de eigen levensbehoeften kan worden voorzien.

Dan zijn er nog de IOAW, IOW en IOAZ. Dit zijn uitkeringen voor oudere werklozen onder de pensioengerechtigde leeftijd (na afloop van een werkloosheidsuitkering).

  • IOAW: voor oudere werklozen vanaf 50 jaar (en geboren vóór 1 januari 1965)
  • IOW: voor oudere werklozen vanaf 60 jaar (dit is een tijdelijke regeling t/m 2027)
  • IOAZ: voor zelfstandig ondernemers vanaf 55 jaar

Al deze bovengenoemde regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De verschillende soorten bijstand en de verschillen hiertussen worden later in deze training verder toegelicht. We gaan nu eerst inzoomen op Algemene bijstand.