Algemene bijstand: Normen voor jongeren

Voor jongeren gelden er andere normen. Personen van 18, 19 of 20 jaar oud hebben een lagere bijstandsuitkering. Dit komt omdat ouders nog financieel verantwoordelijk en onderhoudsplichtig zijn. Personen jonger dan 27 jaar zijn verplicht om eerst te kijken of zij een opleiding kunnen volgen of werk kunnen vinden. Na een termijn van 4 weken, kunnen zij een bijstandsaanvraag doen.

Bij personen van 18, 19 of 20 jaar zijn ouders dus nog onderhoudsplichtig. Wel kan de gemeente de uitkering aanvullen vanuit de bijzondere bijstand als:
– Ouders onvoldoende middelen hebben;
– Ouders zijn overleden;
– De relatie met ouders verstoord zijn.
De gemeente doet onderzoek en bekijkt of de bijzondere bijstand wel/niet op ouders verhaald kan worden.

Jongeren in de bijstand – terecht een aparte doelgroep? - stimulansz