Algemene bijstand: Pensioengerechtigden (AIO)

Artikel 22 van de Participatiewet

Pensioensgerechtigden ontvangen per maand (januari 2021) een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO):

a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners: € 1.195,97; 

b. gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zonder kostendelende medebewoners: € 1.620,74; 

c. gehuwden waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners: € 1.620,74.

De AIO-aanvulling vult het inkomen aan tot een sociaal minimum, bijv. bij personen die geen (volledige) AOW ontvangen.

Voor pensioensgerechtigden geldt dat de bijstandsaanvraag beoordeeld wordt door de SVB en niet door de gemeente. Dit heeft ermee te maken dat de SVB de Algemene inkomensvoorziening ouderen (AIO) uitvoert.

Pensioengerechtigden mogen (anders dan andere doelgroepen) 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. 

Met pensioen