Algemene bijstand: Personen in een inrichting

Artikel 23 van de Participatiewet

Bij een verblijf in een inrichting ontvangen mensen per maand (januari 2021): 

a. Een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 340,53; 

b. Gehuwden: € 529,67. 

Het bedrag kan vanuit worden verhoogd voor: 

a. Een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34,00; 

b. Gehuwden € 76,00. 


Indien één van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden. 

De inrichtingsnorm is lager dan een bijstandsnorm omdat de inwoner in een inrichting verblijft.  Binnen een inrichting maken zij minder kosten dan een inwoner die een  eigen (huur)woning heeft. In een inrichting hoeven zij geen vaste lasten in de vorm van bijvoorbeeld huur, energie en waterkosten te betalen. Daarnaast krijgen zij vaak eten vanuit de inrichting, zij hoeven niet zelf boodschappen te doen. 

Over de inrichting van cellencomplexen, verdachten en het politieverhoor |  In-Mind