Algemene bijstand: Voorwaarden

Iemand heeft recht op bijstand als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Rechtmatig woonachtig in Nederland
  • 18 jaar of ouder is
  • Niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien
  • Geen mogelijkheid heeft om beroep te doen op een andere voorziening/uitkering (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering).
  • Niet van toepassing op mensen in de gevangenis of een huis van bewaring
Checklist voor je arbeidsovereenkomst – Stip Legal