Bbz: Voor vier verschillende zelfstandigen

Er zijn 4 soorten zelfstandigen die in aanmerking kunnen komen voor deze regeling, te weten:

  1. Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen terecht zijn gekomen
  2. Zelfstandigen die met hun bedrijf moeten stoppen
  3. Ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten
  4. Oudere zelfstandigen (geboren voor 1-1-1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf
Grote ondernemingen in beeld binnen Europa