Bbz: Wat is een zelfstandige?

Met een zelfstandige wordt een belanghebbende van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd bedoeld die:

  • Arbeid levert voor een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent in Nederland en daar in zijn inkomensvoorziening van afhankelijk is;
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
  • Voldoet aan het urencriterium zoals opgenomen in artikel 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Het urencriterium bevat twee sub-criteria, namelijk: 

  1. Zelfstandige heeft in het kalenderjaar minimaal 1225 uur besteedt aan de onderneming.
  2. Zelfstandige heeft meer tijd besteed aan de eigen onderneming dan aan andere werkzaamheden zoals aan een baan in loondienst (tenzij je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer bent geweest).