Boete of maatregel

Boete:

  • Bestuursrecht (bestuurlijke boete)
  • Straf voor gedrag in het verleden

Maatregel:

  • Strafrecht 
  • Middel om gedrag te veranderen

Wanneer er minder dan € 50.000,00 met een casus gemoeid is wordt er aangifte gedaan en behandelt het OM de casus (op basis van het strafrecht).

Een belangrijk verschil tussen boete en maatregel is dat het idee achter de maatregel is dat het een middel is om gedrag te veranderen. Wanneer een maatregel opgelegd wordt en het gedrag van inwoner verandert, mag de maatregel vervallen. Dit is niet het geval bij de boete. Een boete mag gezien worden als een straf voor gedrag in het verleden. Als het gedrag verbetert, blijft de boete alsnog staan. 

Tot 2013 kon de gemeente bij schending van deze inlichtingenverplichting de bijstand tijdelijk verlagen (maatregel) of boven een bepaalde grens aangifte doen. Het OM boog zich dan over de kwestie. Maar het OM kreeg zoveel strafzaken, dat zij die niet allemaal konden behandelen. Bovendien volstond het OM veelal met een taakstraf. De overheid vond dat fraude op deze manier onvoldoende werd bestreden. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het sanctiesysteem: van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke sancties. Daarbij werd de aangiftegrens verhoogd van € 10.000,00 naar € 50.000,00.