Doelen en uitgangspunten Participatiewet

Sluiten deels aan op redenen van transitie:

  1. Mensen mee laten doen aan samenleving en arbeidsmarkt (ook mensen met arbeidsbeperking)
  2. Werk naar vermogen van mensen (wat kunnen zij wél i.p.v. niet)
  3. Hierbij uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Je kan pas aanspraak maken op een uitkering als je onvoldoende mogelijkheden hebt om in levensonderhoud te voorzien