Inburgeringsexamen

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:​

  • Participatieverklaring ondertekenen​
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)​
  • Lezen​
  • Luisteren​
  • Schrijven​
  • Spreken​
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij​
  • Om te slagen voor het inburgeringsexamen moet de deelnemer aantonen dat hij de Nederlandse taal op taalniveau A2 kan schrijven, spreken en verstaan. ​
  • ​Als het inburgeringsexamen is gehaald, is de vluchteling officieel ingeburgerd en krijgen ze een inburgeringsdiploma. ​

Vluchtelingen kunnen ook op een hoger taalniveau (B1 of B2) inburgeren wanneer zij dit wensen. ​
Hiervoor bestaan 2 examenprogramma’s:​
1. Programma I, op taalniveau B1/2F, als men wil werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4.​
2. Programma II, op taalniveau B2/3F, als men wil werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.​