Individuele inkomenstoeslag (= IIT)

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. Dit wordt één keer per jaar verstrekt. Wanneer er sprake is geweest van medewerking aan re-integratie en geen sprake van een boete of maatregel. In de alle gemeenten moet je dit zelf aanvragen. Bij ITT is er geen sprake van een bestedingsverplichting.


Voorwaarden:

  • Inwoner is tussen 21 jaar en AOW-leeftijd.
  • Inwoner is Nederlander of daaraan gelijkgesteld.
  • Inwoner zit niet in de gevangenis (of onttrekt zich aan detentie).
  • Inwoner heeft niet teveel eigen vermogen. De vermogensgrens van de bijstand is leidend.
  • Inwoner heeft een langdurig laag inkomen (vaak minimaal 36 maanden onder 130% WML).
  • Inwoner heeft geen uitzicht op verbetering in de inkomenssituatie in de nabije toekomst.
  • Inwoner heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Gemeentelijke beleidsvrijheid:

De gemeente kan in de verordening eigen invulling geven aan de individuele inkomenstoeslag. Daarom kan de hoogte van de IIT verschillen per gemeente. Ook kan de definitie van langdurig inkomen verschillen per gemeente. Sommige gemeenten stellen vast dat de inwoner maximaal 130% van wettelijk minimum loon (WML) mag verdienen, andere gemeenten stellen de grens op 120%.

Voorbeeld gemeente Renkum:

De gemeente Renkum hanteert als referteperiode de 36 aaneengesloten maanden voorafgaand aan de eerste aanvraag voor ITT. De inwoner mag in die periode per maand niet meer dan 105% boven de toepasselijke bijstandsnorm hebben verdiend.