Individuele studietoeslag (= IST)

Individuele studietoeslag is een inkomensondersteuning voor leerlingen en studenten die vanwege een medische oorzaak structureel niet kunnen werken naast hun studie. Bij individuele studietoeslag geldt er geen bestedingsverplichting.


Voorwaarden (aan te voldoen op datum van aanvraag):

  • Leerling/student komt in aanmerking voor arbeidsinschakeling.¬†
  • Leerling/student is 18 jaar of ouder.
  • Leerling/student heeft recht op studiefinanciering¬†(Wsf) of recht op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).
  • Leerling/student heeft geen in aanmerking te nemen eigen vermogen.
  • Leerling/student kan door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten verwerven.

Gemeentelijke beleidsvrijheid:

Ook bij individuele studietoeslag hebben gemeenten vrijheid over hoe zij invulling willen geven aan hun beleid.

Voorbeeld gemeente Renkum:

De gemeente Renkum heeft bijvoorbeeld bepaald dat er sprake moet zijn van een beperking van lichamelijke, psychische of andere aard. En dat deze beperking naar verwachting leidt tot een arbeidsprestatie met een verdiencapaciteit tussen de 40% en 80% van het wettelijk minimumloon (WML).