Inkomen – Deel II

BBZ

Ook zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Dit wordt geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze uitkering is er speciaal voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Voorafgaand aan toelating tot de Bbz toetst de gemeente of het bedrijf levensvatbaar is.  Ook mensen die vanuit een uitkeringssituatie starten met een bedrijf kunnen gedurende de startfase een aanvullende uitkering in de kosten van levensonderhoud ontvangen. Voorwaarde is wel dat de starter beschikt over de benodigde vergunningen en papieren voor het uitoefenen van het bedrijf. Ook wordt getoetst of de betrokkene beschikt over de benodigde ondernemersvaardigheden om een levensvatbaar bedrijf te starten.

IOAW en IOAZ

Naast deze uitkering zijn er ook uitkeringen speciaal voor oudere werklozen en oudere zelfstandigen, die hun bedrijf hebben beëindigd of gaan beëindigen. Dit zijn de IOAW (oudere werklozen) en IOAZ (stoppende oudere zelfstandigen).

De IOAW staat voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Dit is een voorziening voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden (en geboren zijn vóór 1 januari 1965), maar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het is een aanvulling op (gezins-)inkomen tot het bijstandsniveau wanneer personen niet voldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

De IOAZ staat voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Dit is een voorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Het is een vergelijkbare regeling als de IOAW maar dan voor zelfstandigen die hun bedrijf hebben beëindigd of gaan beëindigen.

Voor IOAZ en IOAW-ontvangers gelden andere regels dan voor de overige bijstandsgerechtigden. Zo mogen zij over meer middelen beschikken en gelden er andere regels voor de kostendelersnorm.

Bijzondere bijstand

Naast algemene bijstand, die is bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien,  kunnen inwoners een beroep doen op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor algemene bestaanskosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden of voor bijzondere kosten die niet uit het reguliere inkomen kunnen worden voldaan.

Bij bijzondere bijstand in de algemene bestaanskosten kun je bij bijzondere omstandigheden denken aan een statushouder die zich voor het eerst in een gemeente vestigt of jongeren tot 21 jaar, die geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders.

Bij bijzondere kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten voor bewind, kosten babyuitzet, reiskosten voor noodzakelijke scholing of de eigen bijdrage en griffiekosten voor rechtsbijstand.

Bijzondere bijstand is niet alleen toegankelijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen met een andere inkomensbron. Of je ervoor in aanmerking komt en hoe hoog de bijzondere bijstand is, is afhankelijk van meerdere factoren.

Om bijzondere bijstand toe te kunnen kennen moet het antwoord op deze vragen JA zijn:

  1. Doen de kosten zich voor?
  2. Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk?
  3. Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden?
  4. Kunnen de kosten niet worden voldaan uit de bijstandsnorm

Check, dubbelcheck

  • Ook mensen met een eigen bedrijf een beroep kunnen doen op bijstand. Niet alleen voor de kosten van levensonderhoud, maar ook voor een stukje bedrijfskrediet.
  • Oudere gewezen zelfstandigen en oudere werklozen wanneer ze in de bijstand komen, meer spaargeld mogen hebben.
  • Ook als je geen uitkering Participatiewet hebt, dat je dan in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand voor bijzondere kosten.