Inkomen – Deel IV

Inlichtingenplicht

Iemand die bijstand ontvangt moet de gemeente alle wijzigingen in zijn of haar situatie melden die van belang kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de bijstand. Dat noemen we de inlichtingenplicht (artikel 17 PW). Van belang is dat de inwoner uit eigen beweging deze wijzigingen doorgeeft zodra die bekend zijn. Doet een inwoner dit niet? Dan heeft dat mogelijk een boete tot gevolg.

Wanneer moet je als bijstandsgerechtigde iets doorgeven? Bijvoorbeeld als:

  • Je gaat verhuizen of tijdelijk ergens anders verblijft
  • Je een baan hebt gevonden
  • Je inkomen ontvangt
  • Je naar het buitenland gaat
  • Je gaat trouwen, samenwonen of scheiden

De gemeente onderzoekt vervolgens of deze wijziging gevolgen heeft voor het recht op of de hoogte van de bijstand.


Check, dubbelcheck

  • Ik iedere wijziging in mijn situatie die gevolgen kan hebben voor het recht op uitkering, moet melden aan de gemeente.