Inkomen: Wie zijn dat niet?

Gedetineerd is of die zich aan detentie onttrekt

Militaire of vervangende militaire dienstplicht vervult

Wegens werkstaking of uitsluiting niet werkt

Langer dan 4 weken in het buitenland verblijft (gepensioneerden > 13 weken) 

Onbetaald verlof opneemt

Jonger is dan 18 jaar

Bijstand vraagt voor het aflossen van schulden

Een uitreiziger is (terrorist)

LET OP: Je kunt alleen staken van werk als je al werk hebt