IOAW: Vermogen en inkomsten

De gemeente kijkt bij de beoordeling van de aanvraag naar inkomsten, maar niet naar: 

  • Stamrecht
  • Eigen vermogen (spaargeld of eigen huis)
  • Alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag
  • Heffingskortingen
  • Inkomsten van minderjarige kinderen

Als een eenmalige ontslagvergoeding door de werkgever wordt gebruikt om stamrecht of lijfrente aan te kopen, dan worden de periodieke uitkeringen daaruit buiten beschouwing gelaten voor de IOAW. 

Wel moet er een vrije keuze zijn geweest bij de besteding voor de ontslagvergoeding, dus de persoon moet hier zelf voor gekozen hebben.