IOAW: Voorwaarden

  • Gerechtigde is geboren vóór 1 januari 1965.
  • Gerechtigde is na 50e levensjaar werkloos geworden of na 50e levensjaar een WGA uitkering gekregen. 
  • Heeft onvoldoende inkomen om van te leven (inkomen van partner telt mee). Voor de IOAW geldt de kostendelersnorm (voor alleenstaanden). Als iemand gehuwd is of samenwoont, dan ontvangen zij per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%), ook als zij met 1 of meerdere meerderjarigen in de woning staan ingeschreven. Voor een alleenstaande geldt de kostendelersnorm wel als hij/zij met 1 of meerdere volwassenen in dezelfde woning staan ingeschreven.
  • Daarnaast moet de persoon aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
    • Persoon ontving een WW-uitkering minimaal 3 maanden en 1 dag en heeft de volledige WW-duur verbruikt. 
    • Persoon ontving een WGA-uitkering, maar deze is gestopt omdat de persoon voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is. 
    • Persoon is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en had vóór de komst van de WIA een IOAW-uitkering.

Bruto maximumbedragen IOAW (januari 2021):

Check voor de actuele norm: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-ioaw-uitkering