Maatwerk versus kaders in de wetgeving

Het doel van de Jeugdwet en maatwerk

Het doel van de Jeugdwet is om jeugdigen veilig en gezond te laten opgroeien en ze op deze manier te ondersteunen bij hun groei naar volwassenheid. Hierbij richt de Jeugdwet zich zowel op de jeugdige zelf als op de ouders. De Jeugdwet ondersteunt wanneer ouders of jeugdigen het op eigen kracht niet op kunnen lossen. De verantwoordelijkheid van de ouders is daarbij wel een belangrijk uitgangspunt. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg vóór en opvoeding ván hun kinderen.

Binnen de Jeugdwet is er veel ruimte voor maatwerk. We zullen zien dat in de aanpalende wetten soms juist hele strakke kaders zijn vastgelegd. Hierdoor kan er snel discussie ontstaan (zeker gezien de toenemende kosten voor de Jeugdwet) over de grensgebieden en de afbakening tussen de wetten. In deze module laten we in grote lijnen zien hoe deze grensgebieden en afbakening eruit ziet. Maar eerst nog even terug naar het wettelijk kader van de Jeugdwet.


Check, dubbelcheck

  • Ik weet wat het doel van de Jeugdwet is.
  • Ik weet dat er discussie kan ontstaan over de grensgebieden van verschillende wetten.