Niet-geüniformeerde re-integratieverplichtingen

Er zijn ook verplichtingen die niet per definitie voor iedere gemeente gelden.
Deze verplichtingen mogen de gemeente zelf vastleggen in de eigen verordening en de beleidsregels.
Deze noemen we dan ook de niet-geüniformeerde re-integratieverplichtingen.

Een voorbeeld hiervan is:

  • De belanghebbende moet meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak.
    Dit houdt bijvoorbeeld in dat de belanghebbende verplicht moet meewerken aan een sollicitatietraining of een bijdrage moet leveren aan de vrijwilligerscentrale.