Quotumregeling

Wanneer de 125.000 banenafspraken niet worden gerealiseerd, kan de quotumwet in gang worden gezet:

  • elke werkgever met meer dan 25 werknemers (meer dan 40.575 verloonde uren per jaar) moet iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen
  • elke niet-ingevulde baan levert een boete op van €5000

Quotumregeling voor overheid 1 januari 2018 in werking getreden

  • Quotumwet = quotumregeling = quotumheffing
  • Verschillende termen voor hetzelfde concept

Juli 2019 bleek dat de overheid de quota voor 2018 niet heeft gehaald

Voorstel is nu:

  • In werking treden consequenties quotumregeling uitstellen tot maximaal 2022
  • Samenvoeging van doelstelling 125.000 banenafspraken (geen distinctie tussen bedrijfsleven en overheid meer)
  • Inclusiviteitsopslag: bonus van €5000 voor elke banenafspraak-baan

Voor meer info, bekijk:

Afbeeldingsresultaat voor quotumregeling