Re-integratie: de hoofdregels

  1. Als de inwoner niet zelfstandig betaald werk kan vinden, kan de gemeente een re-integratievoorziening aanbieden als dit de kans op duurzame arbeidsinschakeling voor de inwoner vergroot.
  2. Hoe de gemeente dit doet en welke regels ze daarbij hanteert legt de gemeente vast in een re-integratieverordening.
  3. Het aanbieden van een re-integratievoorziening is altijd maatwerk. De gemeente houdt rekening met de omstandigheden en mogelijkheden van de inwoner (kinderopvang, mantelzorgtaken en medische beperkingen).