Terugvordering en verhaal

Terugvordering:


Verhaal:

  • Paragraaf 6.5, artikel 61 t/m 62i van de Participatiewet
  • Het verhalen van de verleende bijstand op een derde persoon in kwestie
  • Gericht op een derde persoon buiten de persoon aan wie de bijstand is verleend, bijvoorbeeld een ex-partner, ouder(s) of werkgever
  • Ook als er een schenkingen zijn gedaan terwijl de persoon wist dat hij of zij op bijstand een beroep zou moeten doen

Verschil tussen terugvordering en verhaal:

De Sociale Dienst Oost Achterhoek omschrijft het verschil tussen terugvordering en verhaal treffend: “Terugvordering betekent, dat de aan u betaalde bijstand wordt teruggevraagd. Dit doet de Sociale Dienst wanneer u ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen. Bij verhaal gaat het nooit om degene die bijstand ontvangt, maar om een ander. In dat geval wordt de aan u verstrekte bijstand op de ander verhaald.”

Er kan bijvoorbeeld verhaald worden op de ex-partner of ouder(s) wanneer deze niet voldoen aan de onderhoudsplicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/onderhoudsplicht

Er kan ook verhaald worden op de ex-werkgever in bepaalde gevallen: https://capra.nl/medewerker-ziek-uit-dienst-pas-op-verhaal-ziektewetuitkering/

Terugvordering van onrechtmatige steun: een proces in drie fasen - Eric  Janssen