Wanneeer kom je in aanmerking voor een ontheffing voor re-integratieverplichtingen?