Wat gebeurt er als je je verplichtingen niet nakomt?