Wat zijn de verplichtingen waar belanghebbenden aan moeten voldoen?