Werk – Deel III

Verminderd arbeidsvermogen

Wanneer iemand structureel (voor minstens 6 maanden) niet in staat is zonder ondersteuning minimaal 80% van het wettelijk minimumloon te verdienen, spreken we van mensen met een arbeidsbeperking. 

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het lastig participeren op de arbeidsmarkt. Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om de participatie op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Zo hebben werkgevers en de overheid afgesproken (Banenafspraak) om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan regulier werk te helpen. Deze afspraken zijn hieronder weergegeven in een overzicht.

Bron: Rijksoverheid (20-11-2018). Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking.

Het uitgangspunt is dat wanneer een vervolgstap niet lukt, een persoon terug kan naar een vorige stap en niet tussen wal en schip komt te vallen. De groep mensen met een arbeidsbeperking worden opgenomen in een Doelgroepregister. Daarin kunnen werkgevers zien of ze aanspraak kunnen maken op tegemoetkomingen en ondersteuning bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Jongeren met een diploma Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs worden automatisch opgenomen in het Doelgroepregister. Jongeren met alleen een Entree-opleiding kunnen op verzoek worden opgenomen in het Doelgroepregister De overige mensen die behoren tot de doelgroep mogen zelf of via de gemeente het UWV vragen om toelating. Daarvoor zal eerst een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) moeten worden ingediend bij het UWV.


Check, dubbelcheck

  • Mensen met een arbeidsbeperking geregistreerd staan in een Doelgroepenregister dat wordt bijgehouden door het UWV.