Werk

De gemeente is verplicht om bijstandsinwoners te begeleiden naar werk via een re-integratie traject. Niet iedereen kan zonder hulp worden bemiddeld naar werk, daarom heeft de gemeente hier aparte trajecten en voorzieningen voor. Een voorbeeld van zo’n voorziening kan zijn vrijwilligerswerk, een opleiding of loonkostensubsidie. 

In Training 6 (Werken met verminderd arbeidsvermogen) en Training 7 (Re-integratie) gaan we verder in op deze trajecten en voorzieningen.