Wet Inburgering (2013)

Wat is de wet inburgering?
Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving werkt. Dat heet inburgeren. Dit is geregeld in de Wet Inburgering (2013).  De Wet Inburgering wordt verder uitgewerkt in het Besluit Inburgering en de (Ministeriële) Regeling Inburgering. ​

 Wie moet er inburgeren?
Wie er verplicht moet inburgeren hangt af van de nationaliteit. Dit is in de wet inburgering geregeld: Wet Inburgering (2013), artikel 3, lid 1:
Inburgeringsplichtig is de vreemdeling, die rechtmatig verblijf verkrijgt in de zin van artikel 8, onderdelen a en c, van de Vreemdelingenwet 2000, die: • a.anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft, of

 • b.geestelijke bedienaar is.
  een geestelijk bedienaar is een persoon die een feestelijk, godsdienstig
  of levensbeschouwelijk ambt bekleedt.

Wie hoeft er niet verplicht in te burgeren?
Er zijn situaties waarin een persoon ontheffing/ vrijstelling kan krijgen van de inburgeringsplicht (art. 5 & art. 6 Wet Inburgering)

 • Nieuwkomers
  onder de 16 jaar. Zij zijn leerplichtig en burgeren op die
  manier in.

 • Nieuwkomers die
  al naar een school gaan in Nederland
  (bijvoorbeeld voortgezet of hoger ​onderwijs) wanneer
  dit leidt tot een diploma waaruit blijkt dat ze over voldoende
  kennis van de NL taal beschikking​

 • Nieuwkomers
  die al 8 jaar onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Van deze groep
  wordt gesteld dat zij voldoende zijn ingeburgerd.

 • Nieuwkomers die beschikken over Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in
  de Nederlandse taal​

 • Nieuwkomers boven de pensioengerechtigde leeftijd

 • Nieuwkomers
  uit de EU, Zwitserland of een ander land dat partij is bij de
  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
  Familieleden van nieuwkomers uit bovenstaande landen die zelf niet uit één van bovenstaande landen komen krijgen ook vrijstelling van de inburgeringsplicht.

 • Nieuwkomers
  die via de EU-wetgeving of een ander verdrag een vrijstelling hebben
  verworven​.

 • Nieuwkomers die
  op een andere manier al kunnen aantonen voldoende ingeburgerd te zijn.

 • Nieuwkomers
  waarvan vanwege psychische of lichamelijke beperking, of verstandelijke handicap,
  niet verwacht kan worden om in te burgeren 

 • In schrijnende gevallen (hardheidsclausule)

Wat is de wet inburgering?
Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving werkt. Dat heet inburgeren. Dit is geregeld in de Wet Inburgering (2013).  De Wet Inburgering wordt verder uitgewerkt in het Besluit Inburgering en de (Ministeriële) Regeling Inburgering. ​

 Wie moet er inburgeren?
Wie er verplicht moet inburgeren hangt af van de nationaliteit. Dit is in de wet inburgering geregeld: Wet Inburgering (2013), artikel 3, lid 1:
Inburgeringsplichtig is de vreemdeling, die rechtmatig verblijf verkrijgt in de zin van artikel 8, onderdelen a en c, van de Vreemdelingenwet 2000, die: • a.anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft, of

 • b.geestelijke bedienaar is.
  een geestelijk bedienaar is een persoon die een feestelijk, godsdienstig
  of levensbeschouwelijk ambt bekleedt.

Wie hoeft er niet verplicht in te burgeren?
Er zijn situaties waarin een persoon ontheffing/ vrijstelling kan krijgen van de inburgeringsplicht (art. 5 & art. 6 Wet Inburgering)

 • Nieuwkomers
  onder de 16 jaar. Zij zijn leerplichtig en burgeren op die
  manier in.

 • Nieuwkomers die
  al naar een school gaan in Nederland
  (bijvoorbeeld voortgezet of hoger ​onderwijs) wanneer
  dit leidt tot een diploma waaruit blijkt dat ze over voldoende
  kennis van de NL taal beschikking​

 • Nieuwkomers
  die al 8 jaar onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Van deze groep
  wordt gesteld dat zij voldoende zijn ingeburgerd.

 • Nieuwkomers die beschikken over Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in
  de Nederlandse taal​

 • Nieuwkomers boven de pensioengerechtigde leeftijd

 • Nieuwkomers
  uit de EU, Zwitserland of een ander land dat partij is bij de
  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
  Familieleden van nieuwkomers uit bovenstaande landen die zelf niet uit één van bovenstaande landen komen krijgen ook vrijstelling van de inburgeringsplicht.

 • Nieuwkomers
  die via de EU-wetgeving of een ander verdrag een vrijstelling hebben
  verworven​.

 • Nieuwkomers die
  op een andere manier al kunnen aantonen voldoende ingeburgerd te zijn.

 • Nieuwkomers
  waarvan vanwege psychische of lichamelijke beperking, of verstandelijke handicap,
  niet verwacht kan worden om in te burgeren 

 • In schrijnende gevallen (hardheidsclausule)

Wat is de wet inburgering?
Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving werkt. Dat heet inburgeren. Dit is geregeld in de Wet Inburgering (2013).  De Wet Inburgering wordt verder uitgewerkt in het Besluit Inburgering en de (Ministeriële) Regeling Inburgering. ​

 Wie moet er inburgeren?
Wie er verplicht moet inburgeren hangt af van de nationaliteit. Dit is in de wet inburgering geregeld: Wet Inburgering (2013), artikel 3, lid 1:
Inburgeringsplichtig is de vreemdeling, die rechtmatig verblijf verkrijgt in de zin van artikel 8, onderdelen a en c, van de Vreemdelingenwet 2000, die: • a.anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft, of

 • b.geestelijke bedienaar is.
  een geestelijk bedienaar is een persoon die een feestelijk, godsdienstig
  of levensbeschouwelijk ambt bekleedt.

Wie hoeft er niet verplicht in te burgeren?
Er zijn situaties waarin een persoon ontheffing/ vrijstelling kan krijgen van de inburgeringsplicht (art. 5 & art. 6 Wet Inburgering)

 • Nieuwkomers
  onder de 16 jaar. Zij zijn leerplichtig en burgeren op die
  manier in.

 • Nieuwkomers die
  al naar een school gaan in Nederland
  (bijvoorbeeld voortgezet of hoger ​onderwijs) wanneer
  dit leidt tot een diploma waaruit blijkt dat ze over voldoende
  kennis van de NL taal beschikking​

 • Nieuwkomers
  die al 8 jaar onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Van deze groep
  wordt gesteld dat zij voldoende zijn ingeburgerd.

 • Nieuwkomers die beschikken over Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in
  de Nederlandse taal​

 • Nieuwkomers boven de pensioengerechtigde leeftijd

 • Nieuwkomers
  uit de EU, Zwitserland of een ander land dat partij is bij de
  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
  Familieleden van nieuwkomers uit bovenstaande landen die zelf niet uit één van bovenstaande landen komen krijgen ook vrijstelling van de inburgeringsplicht.

 • Nieuwkomers
  die via de EU-wetgeving of een ander verdrag een vrijstelling hebben
  verworven​.

 • Nieuwkomers die
  op een andere manier al kunnen aantonen voldoende ingeburgerd te zijn.

 • Nieuwkomers
  waarvan vanwege psychische of lichamelijke beperking, of verstandelijke handicap,
  niet verwacht kan worden om in te burgeren 

 • In schrijnende gevallen (hardheidsclausule)