Harm Luursema

Eigenschappen als betrouwbaar, teamspeler, gedreven, ambitieus en stressbestendig typeren mij als persoon. Ik ben positief-kritisch wanneer nodig en altijd op zoek naar mogelijkheden om mensen bij elkaar te brengen, te verbinden. Ik streef naar kwaliteit in mijn producten en resultaten en ga het liefst geordend en gestructureerd te werk. Mijn achtergrond als sociaal werker heeft mij veel geleerd over kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarnaast interesseer ik mij voor het vertalen van onderzoek naar de praktijk. Aan deze vertaalslag lever ik graag een bijdrage in het Sociaal Domein bij gemeenten. Het verbinden van theorie en praktijk is een belangrijke vaardigheid. Kennis is immers vooral van waarde wanneer het in de praktijk effect heeft. Namens Yong maak ik mij daar sterk voor. 

Sapere aude – Durf te denken

– Immanuel Kant –