Backoffice Sociaal Domein / Consulent bijzondere bijstand en minimaregelingen

Uitvoeringsorganisatie Duo+ / Gemeente Uithoorn

Als consulent bijzondere bijstand is de yong professional verantwoordelijk voor de aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen. Deze aanvragen zijn van uitkeringsgerechtigden, niet- uitkeringsgerechtigden en minimuminkomens in de gemeente Uithoorn.

De werkzaamheden zijn voornamelijk het beslissen of iemand in aanmerking komt voor de aanvraag en daarover dan rapporteren in de vorm van een bezwaarschrift of een beschikking. Om die besluiten te maken worden draagkrachtberekeningen gemaakt en (intake)gesprekken met inwoners gevoerd. Daarnaast wordt de klant ook geadviseerd/geïnformeerd en doorverwezen naar andere instanties.

Resultaten die de Yong professional oplevert:

  • Het in behandeling nemen van bijzondere bijstand aanvragen
  • Contact en goede service verlening aan inwoners
  • Verzamelen en signaleren van lastige casuïstiek en hier inhoudelijk een oplossing voor vinden

FELIX VAN DEN BELT

Yong professional