Backoffice Sociaal Domein / Consulent bijzondere bijstand en minimaregelingen

Uitvoeringsorganisatie Duo+

Resultaten die de Yong professional oplevert:

  • Het in behandeling nemen van bijzondere bijstand aanvragen
  • Contact en goede service verlening aan inwoners
  • Verzamelen en signaleren van lastige casuïstiek en hier inhoudelijk een oplossing voor vinden

FELIX VAN DEN BELT

Yong professional