Beleidsmedewerker sociaal domein (Wmo)

Gemeente Renkum

De Yong professional houdt zich in deze opdracht bezig met het Wmo beleid van de gemeente Renkum. Daarnaast houdt hij zich bezig met de aanbestedingen, subsidies, het opstellen van een convenant en de samenwerking met de afdeling kwaliteit.

Resultaten die de Yong professional o.a. oplevert:

  • Wmo convenant met de woningcorporatie

De gemeente en de woningbouwcorporatie streven ernaar om bewoners met specifieke woonbehoeften te faciliteren, zodat zij zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden. Wonen in een passende woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de inwoner, de gemeente en de woningcorporaties. In dit Wmo-convenant worden afspraken gemaakt over de procedures voor woningaanpassingen, de toewijzing van aangepaste huurwoningen en de vergoeding van de kosten van deze aanpassingen. Zo draagt het convenant bij aan passende huisvesting voor onze bewoners.

  • Aanbesteding medisch advies

Het sociaal team is onder meer verantwoordelijk voor de toewijzing van de gehandicaptenparkeerkaart en voor de individuele maatwerkvoorzieningen die binnen de Wmo worden toegepast. Omdat op deze gebieden regelmatig medisch advies nodig is, wordt een aanbesteding gestart. Nadat de inschrijving online is geplaatst, worden de inschrijvende partijen uitgenodigd om een inschrijving in te dienen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Binnen het team wordt een besluit genomen op basis van de geschiktheidseisen, de procedure, het programma van eisen en de gunningscriteria.

FELIX VAN DEN BELT

Yong professional