Consulent Wmo

Gemeente Renkum

Als consulent Wmo is de Yong professional het aanspreekpunt voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben betreffende hun participatie en zelfredzaamheid.

De Yong professional gaat in gesprek met inwoners (telefonisch of via een huisbezoek) om hun ondersteuningsvraag te onderzoeken. Op verschillende levensgebieden breng je de situatie van de inwoner in kaart. Je bekijkt of de inwoner in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de Wmo en handelt dit verder af zodat de inwoner een indicatie krijgt. Daarnaast beantwoord je vragen van de inwoner over de voorziening of over de verdere aanvraag.

Resultaten:

  • Het behandelen van aanvragen en herindicaties voor de Wmo
  • Inwoners helpen om weer te kunnen participeren of zelfredzaam te zijn

JOSTA MEIJERS

Yong professional