Kwaliteitsmedewerker Wmo

Gemeente Deurne

Als kwaliteitsmedewerker in het kader van een herijkingsagenda ondersteunt Evy bij verschillende projecten. Ze heeft taken zoals: het ondersteunen van het Wmo team, ondersteunen bij verschillende pilots in het kader van de Wmo en de afstemming tussen beleid en uitvoering.

Dit resulteert in:

  • Optimalisering van het Wmo team en haar werkwijze
  • Eventuele kostenbesparing door bewustwording van werkwijzen en resultaten hiervan
  • Een bijdrage aan een gestructureerde organisatie

EVY REINDERS

Yong professional