Deelprojectleider Opvang Oekraïense vluchtelingen

Gemeente Renkum

Yong-professional Amber ondersteunt gemeente Renkum op twee deelprojecten binnen het hoofdproject Opvang Oekraïense vluchtelingen. Amber houdt zich enerzijds bezig met het deelproject Realiseren & inrichten locaties. Hiervoor inventariseert zij wat nodig is, stuurt zij de juiste mensen aan en helpt zij zelf ook mee in het deelproject door bijvoorbeeld inboedel te bestellen en samen te werken met de vrijwilligersorganisatie.

Anderzijds houdt Amber zich bezig met het deelproject Voorzieningen sociaal domein. Op vier onderdelen (inkomen, werk, onderwijs en zorg) houdt Amber overzicht wat er moet worden georganiseerd voor de vluchtelingen; wie hiervoor aangehaakt moet worden en welke acties er moeten worden gedaan.

Het resultaat hiervan zijn twee gemeentelijke opvanglocaties voor ongeveer 100 vluchtelingen waar zij minimaal een jaar kwalitatief goed en veilig kunnen worden opgevangen. Met daarnaast de juiste lijnen naar ondersteuning op het gebied van inkomen, werk, onderwijs en zorg.

AMBER COVÉ

Yong professional