Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Gemeente Renkum

In deze opdracht heeft de Yong professional een zwangerschapsverlof vervangen als kwaliteitsmedewerker Jeugd in de gemeente Renkum. Taken als, vraagbaak voor wet- en regelgeving over de Jeugdwet, coachen van consulenten Jeugd en de toetsing van werkprocessen, zijn overgenomen. De opdracht is afgerond met de volgende resultaten:

  • Verschillende werkprocessen Jeugd zijn uitgezocht en beschreven
  • Er heeft structureel overleg met beleid plaatsgevonden over voorzieningen Jeugd
  • Er is nauw samengewerkt met de administratie Sociaal Team om werkprocessen nog beter in te richten
  • Samen met kwaliteitsmedewerkers Wmo, Participatie en managers is het Sociaal Team doorontwikkeld

MARLOES VAN HATTEM

Yong professional