Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Werkorganisatie CGM

Als kwaliteitsmedewerker Jeugd ondersteun ik het basisteam jeugd en gezin bij de uitvoering van de Jeugdwet. De taken die hieronder vallen:

  • Toetsing van medewerkers
  • Vraagbaak voor consulenten
  • Interne Controle
  • Bezwaar en Beroep
  • Implementatie van beleid
  • Procesverbetering
  • Documentenbeheer

De focus van deze opdracht ligt bij het verbeteren van het proces rondom de aanvraag. Samen met de consulenten is een traject gelopen waarbij het plan van aanpak is verbeterd, er doelmatiger gewerkt wordt.

Alemke heeft al eerder tot grote tevredenheid bij ons gewerkt als projectmedewerker jeugd. Het was een fijn weerzien, deze keer voor tijdelijke vervanging van de functie van kwaliteitsmedewerker jeugd. Ze heeft veel werk verzet, is grondig en gedegen in haar taakopvatting en een prettige collega. Ze heeft alle onderdelen van het brede takenpakket opgepakt en hier een grote bijdrage in geleverd.

Jacqueline van ZutphenManager Sociaal Domein, Werkorganisatie CGM

ALEMKE VAN BAREN

Yong professional