Participatiewet trainingen

We zoomen uit en gaan boven de Participatiewet hangen. Wat is nu eigenlijk de geest van de wet en waarom is deze wet opgetuigd? We kijken naar de grote lijnen en ontwikkelingen binnen deze wet. Jij bent straks weer helemaal op vlieghoogte!

Voor wie?

Deze training is opgezet voor de beginnend beleids- of projectmedewerker die op grote lijnen kennis moet hebben van deze wet, maar die ook meer wil filosoferen over waarom de wet op deze manier is ingericht en welke ontwikkelingen er spelen.

Wat leer je?

 • De ontstaansgeschiedenis van de Participatiewet
 • De balans tussen vertrouwen en handhaving binnen deze wet
 • De verschillende regelingen in vogelvlucht
 • Flankerende wetgeving zoals minimaregelingen, schuldhulpverlening of inburgering
 • We filosoferen over onderliggende thema’s zoals de arbeidsmarkt, krapte op de arbeidsmarkt en het basisinkomen

In deze training duik je de diepte in en ben jij straks expert op het gebied van de Participatiewet.

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil leren over de Participatiewet. Deze training richt zich op consulenten of kwaliteitsmedewerkers die van de hoed en de rand van deze wet moeten weten. Maar de training is ook prima te volgen door een beleidsmedewerker die behoefte heeft aan een praktische verdieping van de inhoud.

Wat leer je?

 • Voor wie de Participatiewet is bedoeld
 • Welke vormen van bijstand mogelijk zijn
 • Hoe de Participatiewet mensen helpt om weer aan het werk te gaan
 • Hoe boetes, maatregelen, terugvordering en verhaal werken
 • Hoe minimaregelingen werken
 • Wat de Wet Inburgering en Wet Taaleis inhouden

Online / op locatie

Elk moment

Persoonsafhankelijk

  E-learning / workshop

Introductie / Verdieping