Femke Masselink

Yong geeft me de kans om de leukste facetten van het werk in het sociaal domein te combineren. Het uitvoeren van opdrachten binnen het sociaal domein en het coachen en begeleiden van jonge professionals. Samen houden we elkaar scherp op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de landelijke trends.

Het sociaal domein is constant in beweging en in ontwikkeling. Ik vind het leuk om mensen en teams te helpen met veranderingen, hun motivatie aan te boren en klussen te klaren. Het implementeren van nieuwe werkprocessen, een grote klus, een verandering in de werkwijze, vaak gaat dit gepaard met beren op de weg. Ik werk graag met deze beren, systemische beren, persoonlijke beren, allerlei soorten beren. Mijn sterke kanten zijn onder andere het begeleiden van professionals in de jeugdwet, aansturen van teams en medewerkers en het vertalen van papier naar praktijk. Geef me een opdracht en een team, en we zorgen samen voor een kwalitatief sterke uitvoering.

Door mijn inhoudelijk kennis van de jeugdwet en jeugdzorg breng ik kwaliteit, beleid en uitvoering dichter bij elkaar.

If you want the rainbow, you gotta put up with the rain

– D. Parton –