Heleen Vermeulen

Ruim 30 jaar aan het werk en de inhoud en dynamiek van het sociaal domein verveelt nog steeds niet. Zelf heb ik als professional maximaal kunnen groeien binnen een vakgebied dat zoveel inzet vráágt en uitdaging bíedt. Het is mijn passie om met de voeten in de klei jonge talenten te werven en op te leiden voor dit boeiende vakgebied.

Daarbij vind ik het belangrijk om alles aan te pakken en nergens te goed voor te zijn. Dit heeft geleid tot een brede ervaring binnen alle drie de kernwetten van het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning én Participatiewet.

Yong roeit tegen de stroom in. Het is één van mijn grootste ergernissen dat het hebben van veel (lees vooral ook: lang) ervaring in één deelgebied als voorwaarde wordt gezien om het werk goed uit te voeren. Juist het wisselen van vakgebied leidt tot een bredere en diepere kennis én maakt dat verbanden worden gelegd.

Niet de kwantiteit van de werkervaring, maar de kwaliteit van de professional zou leidend moeten zijn. En dát is hoe we onze Yong professionals willen opleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling:

  • gedegen inhoudelijke kennis (op meerdere vakgebieden)
  • flexibele vaardigheden, waardoor de Yong professional meerdere rollen kan vervullen
  • een stevige persoonlijkheid, waarbij reflecteren op eigen handelen een vanzelfsprekendheid is
  • Het is mijn droom om met Yong bij te dragen aan het ontstaan van een nieuwe generatie gepassioneerde jonge ambtenaren voor het sociaal domein.

    Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken

    – Confucius –