Alemke van Baren

Ik krijg veel inspiratie uit projecten waarbij we nadenken over hoe we het Sociaal Domein zo effectief, logisch, duurzaam en eerlijk mogelijk kunnen inrichten met oog voor alle mensen. Mijn achtergrond als maatschappelijk werker helpt mij om ook aandacht te hebben voor de mensen die niet over de door ons bedachte paadjes lopen.

Wat kenmerkend is in mijn werkwijze is dat ik iemand ben die observeert en analyseert. Ik zie snel de lijnen en rollen binnen een organisatie en houd het overzicht. Het nut inzien van zaken is voor mij het startpunt van alles wat ik doe. Ik ben bedachtzaam, schat risico’s in en kan eigenwijze vragen stellen totdat het nut van een vraagstuk of oplossing voor mij helder is. Vervolgens zet ik dit graag snel om in praktische oplossingen die we kunnen implementeren in de praktijk. Daarbij zijn transparantie en betrouwbaarheid voor mij belangrijke kernwaardes, ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.

Wie slim wil lijken praat. Wie slim wil worden luistert